Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka obce Santovka

     Združenie obcí pre separovaný zber „TATIAR“ Pukanec oznamuje občanom, že pre odberateľa ENVIROPLO s. r. o.,  organizuje jarný zber elektroodpadu.

Zber sa uskutoční  v pondelok 20. júna  2016.

(viac informácií nájdete tu)

 

Riaditeľka Základnej školy oznamuje, že Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2016/2017 sa uskutoční dňa 12. 4. 2016 o 15:00 hodine v budove Základnej školy, Levická 25, Santovka. Potrebné je priniesťrodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením §13, ods. 4 písm. a/  zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

9. plánované rokovanie Obecného zastupiteľstva v Santovke, ktoré sa bude konať dňa

3. marca 2016  o 18:00 hod.

v rokovacej miestnosti Obecného úradu  v Santovke,

Parková 2, Santovka

 

 

Výsledky volieb v obci Santovka do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu

5. marca 2016 nájdete na tu.

 


 

Oznamujeme Vám zmenu adresy www stránky z ,,www.obecsantovka.sk" na ,,www.santovka.sk". Pri zadaní ,,www.santovka.sk" budete automaticky nasmerovaní na oficiálnu stránku obce Santovka, no neskôr dôjde k ukončeniu používania domény „obecsantovka.sk“, a preto je  potrebné zadávať novú www adresu.

 

 

Vybrané verejné priestory v obci Santovka sú monitorované kamerovým systémom !


 

Oficiálne kontaktné údaje obce

Adresa úradu:

Obecný úrad Santovka
Parková 2
935 87 Santovka

 

Fakturačné údaje:

Obec Santovka  
Parková 2  
935 87 Santovka  
IČO:   00307432
DIČ:   2021218738
DIČ DPH:  neplatca
Bežný účet:  IBAN  SK95 5600 0000 0022 3941 4001   
  Prima banka Slovensko a. s.
Kód obce:   502715

 

Telefónne a e-mailové kontakty:

Tel:      +421 36 63 30 620
Tel./ fax:       +421 36 63 99 115
Mobil starosta: +421 905 948 525
e-mail:   info(zavináč)obecsantovka.sk
  starosta(zavináč)obecsantovka.sk
  obec(zavináč)obecsantovka.sk
  podatelna(zavináč)obecsantovka.sk
  staznosti(zavináč)obecsantovka.sk

                   

Ak je sťažnosť podaná:

a) v elektronickej forme bez podpisu zaručeným elektronickým podpisom

b) telefaxom

a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. (§ 5 ods. (7) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach)

Obec Santovka nepoužíva ani nekontroluje iné, než tu uvedené e-mailové adresy. Akékoľvek iné adresy zistené z iných zdrojov mimo tejto oficiálnej www stránky obce Santovka, nie sú pre obec Santovka záväzné a nemôžu byť použité na oficiálnu komunikáciu s obcou Santovka !

 

Ambulancie lekárov:   +421 36 63 30 621


 

 

 

 


 


Úvodná stránka