Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:44/2019
Zmluvná strana 1:Obec Santovka, Parková 2
Zmluvná strana 1 IČO:00307432
Zmluvná strana 2:Západoslovenská Distribučná,a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO:36361518
Názov:Zmluva o zriadení vecných bremien
Predmet:Umiestnenie nasledovných elektroenergetických zariadení : podzemných káblových VN (22 kV) vedení a podzemných káblových NN (1 kV) vedení vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len „elektroenergetické zariadenia“). Elektroenergetické zariadenia sa nachádzajú na časti zaťaženej nehnuteľnosti vyznačenej v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 010/2018 zo dňa 8.7.2019, vyhotoviteľ Gabriel Kosztolányi, Ludanská č. 59, Levice (ďalej len „geometrický plán“) ako: 1) diel 1 – pozemok reg. KN C parc.č. 24/4 o výmere 13 m2, 2) diel 2 – pozemok reg. KN C parc.č. 24/4 o výmere 2 m2, 3) diel 3 – pozemok reg. KN C parc.č. 27/1 o výmere 39 m2, 4) diel 4 – pozemok reg. KN C parc.č. 27/4 o výmere 55 m2, 5) diel 5 – pozemok reg. KN C parc.č. 31/1 o výmere 130 m2, 6) diel 6 – pozemok reg. KN C parc.č. 582 o výmere 96 m2, 7) diel 7 – pozemok reg. KN C parc.č. 587 o výmere 3 m2, 8) diel 8 – pozemok reg. KN C parc.č. 587 o výmere 133 m2, 9) diel 9 – pozemok reg. KN C parc.č. 587 o výmere 77 m2, 10) diel 10 – pozemok reg. KN C parc.č. 587 o výmere 43 m2, 11) diel 11 – pozemok reg. KN C parc.č. 588/1 o výmere 34 m2, 12) diel 12 – pozemok reg. KN C parc.č. 588/1 o výmere 7 m2, 13) diel 15 – pozemok reg. KN C parc.č. 613/3 o výmere 4 m2.
Cena *:0,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:2.8.2019
Dátum zverejnenia zmluvy:12.8.2019
Dátum účinnosti zmluvy:13.8.2019
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Ľubomír Lőrincz
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.


Úvodná stránka