Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:48/2019
Zmluvná strana 1:Obec Santovka, Parková 2
Zmluvná strana 1 IČO:00307432
Zmluvná strana 2:Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Zastúpený : doc.Ing.Milanom Belicom, PhD.
Zmluvná strana 2 IČO:37861298
Názov:Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
Predmet:Umiestnenie nasledovných elektroenergetických zariadení : podzemných káblových VN (22 kV) vedení a podzemných káblových NN (1 kV) vedení vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len „elektroenergetické zariadenia“), zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení a užívanie, prevádzkovanie, údržba, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie. Elektroenergetické zariadenia sa nachádzajú na časti zaťaženej nehnuteľnosti vyznačenej v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 010/2018 zo dňa 8.7.2019, vyhotoviteľ Gabriel Kosztolányi, Ludanská č. 59, Levice (ďalej len „geometrický plán“) ako: 1) diel 13 – pozemok reg. KN C parc.č. 590 o výmere 340 m2, 2) diel 14 – pozemok reg. KN C parc.č. 590 o výmere 22 m2.
Cena *:0,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:19.8.2019
Dátum zverejnenia zmluvy:3.9.2019
Dátum účinnosti zmluvy:4.9.2019
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Ľubomír Lőrincz
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.


Úvodná stránka