Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Fotogaléria

Výlety, návštevy a vystúpenia detí ZŠ

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015


 

PREDNÁŠKA „PYRAMÍDA ZDRAVEJ VÝŽIVY ŠKOLÁKA“

(em) Dňa 27.9. do našej školy zavítala p. Daubnerová z RÚVZ, ktorá deťom prednášala o „ Pyramíde zdravej výživy školáka.“ Deti sa do diskusie počas prednášky zapájali, boli aktívne a boli oboznámené s mnohými novými informáciami ohľadom  zdravej výživy.


 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

(em) V pondelok 2. septembra sa opäť otvorili bány našej školy. V novom školskom roku sme s pánom starostom privítali šiestich prváčikov. Prajeme im v škole veľa zážitkov a dobrých známok.


 

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

(hs) Pekné počasie privítalo ráno rodičov a žiakov na školskom dvore, aby sa mohli rozlúčiť v posledný deň školského roka. Z rúk pána starostu a riaditeľky školy si žiaci prevzali odmeny za úspešnosť v aktivitách a osobitne sme sa rozlúčili s odchádzajúcimi štvrtákmi. Potom triedne učiteľky rozdali vysvedčenia a všetci sa pohostili na rozlúčkových dobrotách.


 

KONCOROČNÝ ŠKOLSKÝ VÝLET

(em) Koncoročný školský výlet sa uskutočnil dňa 25.6.2019. Navštívili sme termálne kúpalisko Vadaš Thermal Resort v Štúrove. Po príjemne strávenom čase pri vode sme sa cestou domov zastavili v areáli kaštieľa Chateau Belá. Prezreli sme si nádherné záhrady v areáli tohto kaštieľa, deti sa zabavili na hojdačkách a dokonca mali možnosť vidieť aj zvieratká. Deťom sa výlet veľmi páčil a veľké poďakovanie patrí p. Zlatnerovi, ktorý opäť poskytol autobus zdarma.  


 

OLYMPIJSKÝ DEŇ 2019

Dňa 19.6.2019 sa v našej škole uskutočnil športový olympijský deň. Tento deň sme začali hymnou,
prísahou detí a rozhodcov, vztýčením vlajky a zapálením olympijského ohňa. Deti mali pripravené
rôzne stanovištia, na ktorých museli splniť dané úlohy. Pre deti boli na záver pripravené aj medaile a
diplomy.


 

MDD VOJACI

Dňa 31.5.2019 sme sa zúčastnili MDD u vojakoch. Pre deti boli pripravené rôzne ukážky výcvikov, deti
si mohli prezrieť interiér rôznych vojenských tankov, chytiť si skutočné vojenské zbrane.


 

DEŇ DETÍ V ZpS-DD

(em) Tento rok sme MDD oslávili 31.5. v ZpS – DD v Santovke. Deti mali pripravené rôzne aktivity,  ako skladanie puzzle, hod loptičkou do terča, hádanky a mnoho iných. Pri splnení daných aktivít im pomáhali aj klienti ZpS – DD. Deti sa zabavili a za snaživosť pri plnení úloh si odniesli sladkú odmenu- tortu.


 

DOD U HASIČOV

/hs/ Možnosť  učenia  sa  netradičnými formami vždy privítame a tak sme využili ponuku navštíviť  hasičov v rámci Dňa otvorených dverí. Hasičskú techniku a informácie o náročnej práci hasičov sme mohli  spoznávať na Hasičskej stanici v Želiezovciach. Ďakujeme za srdečnú atmosféru a darčeky pani Valachovej a príslušníkom zboru .


 

DEŇ MATIEK V ŠKOLE

(em) Program plný tanca, spevu i hovoreného slova potešil mamičky, staré mamy a babičky, dňa 13.5. v našej škole, kde sme oslávili Deň matiek. Žiaci svojim mamičkám po skončení programu podarovali malé darčeky, ktoré si vlastnoručne vyrobili. 


 

UVÍTANIE MALÝCH OBČANOV

(em) Druhá májová nedeľa patrí hlavne našim mamám. V tento deň sa v našej obci konalo uvítanie malých občanov do života. Pri tejto príležitosti si žiaci ZŠ pripravili básne, piesne i pásmo plné kvetov pre mamičky i detičky. Všetkým prajeme, aby sa im v živote splnili všetky očakávania a sny.


 

LEVICKÉ POĽOVNÍCKE DNI

(em) Dňa 10.5. sme sa zúčastnili výstavy na Levických poľovníckych dňoch. Deti si mohli prezrieť rôzne trofeje, fotografie, výtvarné práce súťaže Príroda očami detí. Na ihrisku pred výstavou boli pre žiakov pripravené rôzne súťaže, kde si deti vyskúšali streľbu z luku, poznávanie zvierat podľa imitovaných zvukov, hod na cieľ i výcvik poľovníckeho psa. Deťom sa na výstave veľmi páčilo a mali z nej veľký zážitok.


 

DEŇ MATIEK V ZpS-DD V SANTOVKE

(em) Deň matiek sa blížil a naši žiaci pri tejto príležitosti, dňa 9.5.,  potešili svojim programom klientov ZpS - DD v Santovke. Program plný tanca, spevu i hovoreného slova vykúzlil úsmev na tvárach všetkých prítomných. Okrem veľkého potlesku sa žiakom dostali aj slová chvály a vďaky.


 

VYSTÚPENIE V ŠKOLE- PANTOMÍMA

(em) Dňa 7.5. sa uskutočnilo v našej škole vystúpenie umelca. Pomocou pantomímy žiakom predviedol rôzne humorné situácie, ktoré žiakov zabavili.  Žiaci sa zapájali, boli aktívni počas celého vystúpenia a nakoniec ukázali aj svoj talent v tanci a speve.


 

EXKURZIA V ŽELIEZOVCIACH

(em) Štvrtok, 2.5. sme sa zúčastnili exkurzie v Múzeu Franza Schuberta v Želiezovciach. Žiaci si mohli vo vlastných rukách prezrieť rôzne predmety, ako rímsky peniaz, vláčik zo železa, šabľu, pušku a mohli si vyskúšať aj dreváky. Z múzea sme sa presunuli do kaštieľa, v ktorom si na klavíri zahrala aj pani vychovávateľka. Žiaci mali z tejto exkurzie veľký zážitok.


 

STAVANIE MÁJA

(em) Stavanie mája na školskom dvore sa uskutočnilo 30.4.2019. Dievčatá máj ozdobili farebnými stuhami. Stavanie mája bolo sprevádzané rôznymi hrami a spevom.


 

SLÁVIK 2019

(ms) Dňa 17.4.2019 sa uskutočnilo triedne kolo celoslovenskej súťaži Slávik 2019 do ktorej sa zapojili žiaci 1.-4. ročníka . Víťazmi tejto súťaže sa  z  I. kategórie umiestnila na 1.mieste Tatiana Slušná, na 2.mieste Viliam Magyar a na 3.mieste Jakub Kaszanyoczký. Z II. kategórie sa na 1.mieste umiestnil Patrik Solčanský, na 2.mieste Michaela Meňušová a na 3.meiste Michal Škobla. Všetky zúčastnené deti zaspievali aj spoločnú pieseň – Kristína- Jabĺčko. V okresnom kole v Leviciach nás reprezentovali Patrik Solčanský a Viliam Magyar.


 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE MAČKIN DOM

(em) Dňa 10.4. sa uskutočnilo v telocvični vystúpenie členov Ochotníckeho divadelného súboru z Domadíc, medzi ktorých patria aj naši žiaci. Divadelné predstavenie s názvom „Mačkin dom“ sa všetkým zúčastneným páčil a účinkujúcich odmenili veľkým potleskom.


 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

(hs) Mesiac apríl je dôležitý pre predškolákov z MŠ, ktorí v sprievode rodičov navštívili našu školu 10. apríla, aby sa zapísali do 1. ročníka ZŠ. V školskom roku 2019/2020 tak štyri dievčatá a dvaja chlapci zasadnú do školských lavíc a obohatia našu školskú rodinu. Prajeme im veľa úspechov!  


 

DETSKÉ ATLETICKÉ HRY

(ms) Dňa 27.3.2019 sa deti zúčastnili Detských atletických hier v Šahách. Umiestnili sa na 10.mieste. Boli pre nich prichystané rôzne súťažné disciplíny , ktoré všetky hravo zvládli. Deti boli veľmi snaživé a súťaž sa im veľmi páčila. Deti dostali za odmenu aj odznaky s logom Detských atletických hier.


 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

(em) Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 19.3.2019. V kategórii próza sa na 1. mieste umiestnila Soňa Bérešová a na 3. mieste Tamara Slušná.  V kategórii poézia sa na 1. mieste umiestnila Vivien Töröková, na 2. mieste Michal Poljak- Škobla a na 3. mieste Erik Valent. V obvodnom kole v Šahách našu školu reprezentovali Vivien Töröková a Soňa Bérešová.   


 

KARNEVAL

(em) Pred jarnými prázdninami dňa 22.2. sa uskutočnil v škole karneval. Žiaci sa počas promenády predstavili v originálnych maskách.  Žiaci si zatancovali, najviac sa im páčil stoličkový tanec. Žiakov veľmi zaujalo aj tvorenie rôznych zvieratiek z balónov. Pre všetky masky boli pripravené pekné odmeny.


 

CIRKUSOVÉ PREDSTAVENIE RAYMONDO

(em) Odmenou za polročnú snahu žiakov ZŠ bolo cirkusové vystúpenie, ktoré sa konalo dňa 8.2. 2019. Členovia cirkusu Raymondo rozveselili žiakov zo ZŠ a aj deti z MŠ. V obecnej telocvični predviedli vtipné triky, do ktorých zapojili aj našich žiakov. Žiakom sa toto predstavenie veľmi páčilo a odmenili členov cirkusu veľkým potleskom.


 

FAŠIANGOVÉ VYUČOVANIE S KLIENTMI ZPS-DD SANTOVKA

(hs) Fašiangové tradície nás inšpirovali  k realizácii zážitkového vyučovania, kedy sme formou tvorivých dielní vyrábali plesové škrabošky a piekli fánky. Naši žiaci si opäť spolu s klientkami z DD   vyrobili pekné výrobky a pohostili sa vlastnoručne upečenou maškrtou.


 


Úvodná stránka