Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 251-300 z 1679
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
246/2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra,OZ Levice,Ludanská 4, 934 05 LeviceFaktúra za vodné a stočné Telocvičňa Santovka.19.10.201893,32 €prevodný príkaz
246/2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra,OZ Levice,Ludanská 4, 934 05 LeviceFaktúra za vodné a stočné Dom smútku Santovka.19.10.201816,85 €prevodný príkaz
246/2018Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábrežie za Hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra,OZ Levice,Ludanská 4, 934 05 LeviceFaktúra za vodné a stočné Základná škola Santovka.19.10.2018 107,59 €prevodný príkaz
246/2018RZMO Tekov, 935 87 SantovkaČiastočná úhrada nákladov za výjazdové rokovanie RZMOT v dňoch 3-4.10.2018 vo Valticiach ČR, 3 osoby x 50 €11.10.2018 150,00 €prevodný príkaz
246/2018Zelený Dom Group s.r.o., Zvolenská 16, 949 11 NitraDodanie rastlín na základe objednávky č.12/2018 a na základe Dodávateľsko-odberateľskej zmluvy č. 1/201818.10.20185 978,65 €prevodný príkaz
246/2018General Trading Slovakia s.r.o.,Tomášovská 1237/42, 979 01 Rimavská Sobota 1Prenájom kávovaru 09/201824.10.201848,60 €prevodný príkaz
246/2018PROTIS Súkennícka 3052/6, 934 01 Levice, SRPráce ABT, TPO - 09/201824.10.201842,00 €prevodný príkaz
246/2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26Vyúčtovacia faktúra elektrina 9/201824.10.2018 213,30 €prevodný príkaz
246/2018Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 BratislavaMobil starosta24.10.2018 132,05 €prevodný príkaz
246/2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26Preddavková faktúra- elektrina 11/201824.10.2018 595,00 €prevodný príkaz
246/2018Mikona plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 ŽeliezovceZa odvoz KO v obci Santovka na skládku v Sikenici za 10/2018.12.11.2018 976,27 €prevodný príkaz
246/2018Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR,Čierne blato 38, 935 05, PukanecVytriedený a vyvezený odpad (nečistoty) zo separátov12.11.2018 167,75 €prevodný príkaz
246/2018Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR,Čierne blato 38, 935 05, PukanecČlenský príspevok na rok 2018 uznesenie 8/201820.11.20181 174,25 €prevodný príkaz
246/2018SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BratislavaPreddavková faktúra zemný plyn 11/201820.11.2018 786,00 €prevodný príkaz
246/2018RD Prameň v Santovke, 935 87 SantovkaMulčovanie.12.11.201890,00 €prevodný príkaz
246/2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaTelefón obec za 10/201814.11.201862,02 €prevodný príkaz
246/2018Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaTelefón obec MŠ a ZŠ za 10/201814.11.201834,00 €prevodný príkaz
246/2018Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov Santovka, Maďarovská 123/73, SantovkaStrava + rozvoz obedov pre dôchodcov obce Santovka 10/201820.11.20181 023,19 €prevodný príkaz
246/2018Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov Santovka, Maďarovská 123/73, SantovkaStrava zamestnanci 10/2018.20.11.2018 197,88 €prevodný príkaz
246/2018MAZY,Silvia Matušková, 951 61 Čifáre č. 227Stavebný dozor na stavbe : Novostavba 3 x 8 BJ Santovka, v zmysle mandátnej zmluvy 201801 za 10/201820.11.2018 420,00 €prevodný príkaz
246/2018ZLATNER, spol. s.r.o. Hronská 5985/6A, 934 01 LeviceZa vykonané práce dľa zmluvy a dodatku č.1,2 na stavbe Novostavba 3x8 BJ Santovka30.11.2018 150 348,35 €prevodný príkaz
246/2018PROTIS Súkennícka 3052/6, 934 01 Levice, SRPráce ABT, TPO - 09/201814.11.201842,00 €prevodný príkaz
246/2018Ing. Marek Cziria, Ľ.Štúra 21/A, 934 01 LeviceMateriál na oplotenie Materskej školy v Santovke.4.12.2018 497,95 €prevodný príkaz
246/2018CPO s.r.o., Na Karlovke 26, 974 01 Banská Bystrica, SRPrenájom zariadenia WC 7225 + kópie20.11.2018 232,10 €prevodný príkaz
246/2018Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 BratislavaMobil starosta14.11.2018 133,00 €prevodný príkaz
246/2018Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov Santovka, Maďarovská 123/73, SantovkaStrava- stretnutie dôchodcov k Mesiacu úcty k starším 10/201826.11.2018 311,02 €prevodný príkaz
246/2018Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov Santovka, Maďarovská 123/73, SantovkaStrava Voľby 11/2018 + prenájom priestorov26.11.2018 209,90 €prevodný príkaz
246/2018CSB spol. s. r. o., Sládkovičova 92, 974 01 Banská BystricaOprava bezdrôtového rozhlasu v obci26.11.2018 240,00 €prevodný príkaz
246/2018General Trading Slovakia s.r.o.,Tomášovská 1237/42, 979 01 Rimavská Sobota 1Prenájom kávovaru 10/201826.11.201848,60 €prevodný príkaz
246/2018SPP a.s., Mlynskí Nivy 44/a, 825 11 BratislavaVyúčtovacia faktúra elektrina 10/2018 Obec26.11.2018 254,38 €prevodný príkaz
246/2018BMS Energy s.r.o.,Na kopci 2, 811 02 BratislavaZmluva o poskytovaní služieb č. 11/2015/VO-NO12.12.20181 400,00 €prevodný príkaz
246/2018Prvá Komunálna Finančná a.s., Samova 11, 949 01 NitraDodávka služby VO na výber dodávateľa elektrickej energie pre dodávateľa30.11.2018 180,00 €prevodný príkaz
246/2018NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13 KošicePomôcky a hračky pre predškolákov zo ŠR30.11.2018 223,80 €prevodný príkaz
246/2018Gabriel Kosztolányi GEODET,Ludanská cesta1292/ 59,934 05 LeviceVyhotovenie geometrického pánu č. 021/2018 na oddelenie pozemkov,k.ú.Malinovec27.11.2018 250,00 €prevodný príkaz
246/2018ZLATNER, spol. s.r.o. Hronská 5985/6A, 934 01 LeviceZa vykonané práce na stavbeObecný chodník pre peších Santovka-Levická ulica28.11.20188 000,00 €prevodný príkaz
246/2018Prvá Komunálna Finančná a.s., Samova 11, 949 01 NitraPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz.motorových vozidiel20.12.2018 173,00 €prevodný príkaz
246/2018Prvá Komunálna Finančná a.s., Samova 11, 949 01 NitraHavarijné poistenie motorových vozidiel20.12.2018 422,75 €prevodný príkaz
246/2018Prvá Komunálna Finančná a.s., Samova 11, 949 01 NitraPoistenie majetku20.12.2018 517,98 €prevodný príkaz
246/2018ZLATNER, spol. s.r.o. Hronská 5985/6A, 934 01 LeviceZmluva o dielo z 11.12.2017 a dodatok č.1,2. - súpis vykonaných prác Novostavba bytového domu 3x8 BJ Santovka21.12.2018 120 007,00 €prevodný príkaz
246/2018Mikona plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 ŽeliezovceVývoz TKO 11/201812.12.2018 873,50 €prevodný príkaz
246/2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26Preddavková faktúra zemný plyn 12/201820.12.2018 786,00 €prevodný príkaz
246/2018INPROST s.r.o.Smrečianska 29,Bratislava, 811 05Obecné noviny 201912.12.201888,40 €prevodný príkaz
246/2018ZYRY - Tem, s.r.o., Lieskovská cesta 4121, 960 01 ZvolenOprava poškodeného optického vedenia v obci Santovka, Levická ulica12.12.20181 183,86 €prevodný príkaz
246/2018NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13 KošiceHračky pre predškolákov v MŠ12.12.201862,50 €prevodný príkaz
246/2018MAZY,Silvia Matušková, 951 61 Čifáre č. 227Stavebný dozor na stavbe : Novostavba 3 x 8 BJ Santovka, v zmysle mandátnej zmluvy 201801 za 11/201817.12.2018 420,00 €prevodný príkaz
246/2018Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov Santovka, Maďarovská 123/73, SantovkaStrava zamestnanci 11/2018.12.12.2018 130,95 €prevodný príkaz
246/2018Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov Santovka, Maďarovská 123/73, SantovkaStrava + rozvoz obedov pre dôchodcov obce Santovka za 11/201820.12.20181 104,05 €prevodný príkaz
246/2018Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov Santovka, Maďarovská 123/73, SantovkaOdber stravy stacionár 11/201812.12.201823,28 €prevodný príkaz
246/2018Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov Santovka, Maďarovská 123/73, SantovkaOdber stravy 11/2018 Klub dôchodcov Santovka12.12.2018 107,67 €prevodný príkaz
246/2018Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov Santovka, Maďarovská 123/73, SantovkaOdber stravy 11/2018 - rozdiel ZŠ Santovka20.12.2018 224,22 €prevodný príkaz
Položky 251-300 z 1679


Úvodná stránka