Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 301-350 z 393
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
334/2010UNIQA poisťovňa, a.s., Regionálne riaditeľstvo, Bratislava, Zámocká 4, BratislavaPoistná zmluva č. 8120216603(potvrdenie návrhu zmluvy 1137/2009)poistenie budov MŠ,ZŠ, Telocvične a zodpovednosť za škodu a 1 197,67 €21.12.2009nestanovený
334/2010/1UNIQA poisťovňa, a.s., Regionálne riaditeľstvo, Bratislava, Zámocká 4, BratislavaDodatok č. 001 k poistnej zmluve č. 8120216603 (Majetok & Efekt)poistenie budov MŠ,ZŠ, OcÚ, Telocvične a zodpovednosť za škodu1 596,16 €11.1.2010nestanovený
372/2010UNIQA poisťovňa, a.s., Regionálne riaditeľstvo, Bratislava, Zámocká 4, BratislavaDodatok 003 k poistnej zmluve č. 8120216603(Majetok & Efekt)poistenie budov MŠ,ZŠ, OcÚ Telocvične, Domy smútku a zodpovednosť za škodu1 752,20 €8.3.2010nestanovený
64/2010JUDr.Eva Senáriková, advokátka, Ružová dolina 8, BratislavaDodatok č. 1 k zmluve o dielozmena zmluvných strán pod bodom 1.20,00 €11.3.2010nestanovený
285/2010RM Ing., s.r.o. Budyšínska 14, BratislavaPríkazná zmluvaZabezpečenie výkonu stavebného dozoru zákazky Modernizácia na dostavba areálu ZpS -DD v Santovke10 000,00 €nestanovenýnestanovený
496/2010RM Ing., s.r.o. Budyšínska 14, BratislavaDodatok k príkaznej zmluve č. 285/2010Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru zákazky Modernizácia na dostavba areálu ZpS -DD v Santovke10 000,00 €nestanovenýnestanovený
286/2010PhDr. Valéria Kaplanová, Antropos, Haydnova 19, BratislavaDohodapredmetom zmluvy je Zmluva o poskytnutí spolupráce a zmena v príkaznej zmluve0,00 €nestanovenýnestanovený
431/2010Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda o poskytnutí príspevku č. 10/§56/2010rozšírenie chránenej dielne10 145,61 €14.4.2010nestanovený
461/2010Metodicko - pedagogické centrum, Tomášikova 4, P.O.BOX 14, BratislavaZmluva o prevode hnuteľného majetkunenávratný finančný príspevok - didaktická a výpočtová technika0,00 €21.4.2010nestanovený
414/2010FKL a brat, spol. s r.o., Hviezdoslavova 21, LudaniceZmluva o dielo č. 110309Zhotovenie diela Modernizácia a dostavba areálu zariadenia pre seniorov - Domov Dôchodcov v Santovke1 797 604,56 €13.4.2010nestanovený
537/2010Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, ŽilinaDodatok č. 1 Dexia komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere č. 23/028/09Zmena výšky úveru, čerpanie splácanie istiny 149 500,00 €12.5.2010nestanovený
612/2010UNIQA poisťovňa, a.s., Regionálne riaditeľstvo, Bratislava, Zámocká 4, BratislavaDodatok 004 k poistnej zmluve č. 8120216603 (Majetok & Efekt)poistenie budov MŠ,ZŠ, OcÚ Telocvične, Domy smútku a zodpovednosť za škodu, lom strojov1 759,70 €6.5.2010nestanovený
627/2010Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja , Prievozská 2/B, BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z 2212012002301Poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt Modernizácia a dostavba areálu zariadenia pre seniorov - Domov dôchodcov v Santovke1 782 949,72 €2.6.2010nestanovený
959/2010TEAM AGRO, s.r.o. S.H., Vajanského 54, Nové Zámky Zmluva o dielo č. EF/2010- 3vyhotovenie žiadosti pre získanie dotácie z enviromentálneho fondu1 190,00 €nestanovenýnestanovený
988/2010Ministerstvo pôdohospodárstva životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, Dobrovičova 12, Bratislava, poštová adresa: Prievozská 2/B, BratislavaDodatok č. 1 DZ 2212012002301 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z 2212012002301Poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt Modernizácia a dostavba areálu zariadenia pre seniorov - Domov dôchodcov v Santovke1 782 498,83 €11.10.2010nestanovený
680/2008AKVA, projekčná kancelária, Murániho 26, NitraZmluva o dielo č. 01/2008vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby Santovka ochrana zdrojov min. vôd - ČOV a kanalizácia, objekt Čistiareň odpadových vôd5 964,62 €22.11.2008nestanovený
992/2010Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, ŽilinaZmluva o dexia komunál eurofondy úvere(B) č. 23/044/10poskytnutie úveru na eurofondy - Modernizácia a dostavba areálu zariadenia pre seniorov - Domov Dôchodcov v Santovke 400 000,00 €13.10.2010nestanovený
120/2011MKONA plus, s.r.o., Železničná 39, ŽeliezovceDodatok č. 1 k zmluve č 13/2008 na odvoz odpadu a zneškodňovanie odpadu na skládke odpadov v Sikenicizmena platných podmienok - zvýšenie DPH90,03 €1.1.2011nestanovený
8/2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda č. 5/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanostiposkytnutie príspevku na podporu zamestnanosti, na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 17 975,52 €1.3.201131.8.2011
9/2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda č. 17/§50i/201 o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanostiposkytnutie príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti8 987,76 €1.3.201130.11.2011
256/2011Ing. arch. Ivan Čitáry, Škultétyho 38, NitraDohoda č. 03/Ci - dod./2011vyhotovenie dokumentácie pre projekt Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ v Santovke1 900,00 €nestanovený16.5.2011
558/2008Ing. arch. Ivan Čitáry, Škultétyho 38, NitraDohoda č. 05/Ci - dod./2008projekt pre stavebné povolenie + rozpočet - riešenie zelene pri autobusovej zastávke a chodník k obchodu7 966,54 €29.8.2008nestanovený
430/2011Silvia Mertošová AGRO REA, Bobrovec 487, 032 21zmluva č. 17/2011 o nájme nebytových priestorov nájom novostavby skladu, výdajného stánku - bufetu 650,00 €18.5.2011nestanovený
18/2011FKL a brat s. r. o, Hviezdoslavova 21, 956 11 LudaniceDodatok č 1 k ZOD č. 110309Zmena termínu dokončenia ZOD č. 1103090,00 €30.4.2011nestanovený
457/2011MKONA plus, s.r.o., Železničná 39, ŽeliezovceDodatok č. 2 k zmluve č. 13/2008 na odvoz a zneškodňovanie odpadu na skládke odpadov v Sikenicizmena ceny zvozu odpadu z obce na skládku32,12 €1.6.2011nestanovený
28/2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda č. 43/ § 50j / 2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie2 995,92 €1.7.201131.12.2011
VO/06/2011Prvá Komunálna Finančná,a.s., Samova 11, NitraZmluva o dodávke službydodávka služby verejného obstarávania - poistenie 100,00 €12.7.2011nestanovený
29/2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDodatok č. 1 k dohode č. 5/ § 50j /2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanostifinančný príspevok na podporu v zamestnanosti na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie0,00 €27.6.201131.8.2011
560/2011Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská BystricaZmluva o dielo č. 22/2011práce na údržbe tokov Búr, Santovka, Kupáč a Malinovec2 530,00 €30.6.201115.10.2011
23/2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDodatok č. 1 k zmluve č. 5 § 50j /2011 o príspevku na podporu zamestnanostina realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie0,00 €14.4.201131.8.2011
633/2011Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, poštová adresa: Prievozská 2/B, BratislavaDodatok č. 2 /DZ221201200230102(ďalej len dodatok) k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2212012002301nenávratný finančný príspevok - zmena termínov, prílohy č. 1, prílohy č. 20,00 €19.7.201131.12.2011
710/2011Ústav na výkon trestu odňatia slobody ŽeliezovceNájomná zmluva č. 15/2011prenájom pozemku 578,00 €1.9.2011nestanovený
711/2011Ústav na výkon trestu odňatia slobody ŽeliezovceNájomná zmluva č. 16/2011prenájom ihriska 250,00 €1.9.2011nestanovený
776/2011Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská BystricaZmluva č. 18/2011 o nájme nebytových priestorovnájom nebytových priestorov2 230,60 €1.9.2011nestanovený
37/2011Regionálne združenie miest a obcí Tekov, Hronské KľačanyPríkazná zmluva Tekovvykonanie verejného obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu0,00 €30.9.2011nestanovený
823/2011Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, ŽilinaZmluva o dexia komunál eurofondy úvere(B) č. 23/044/10, Dodatok č. 1poskytnutie úveru na eurofondy - Modernizácia a dostavba areálu zariadenia pre seniorov - Domov Dôchodcov v Santovke 236 909,06 €13.10.2011nestanovený
832/2011Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, ŽilinaDexia komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č. 23/028/09 Dodatok č. 2čerpanie a splácanie istiny úveru - zmena v definíciách výkladových pravidiel, predmete zmluvy, úročení poplatkoch a sankciách.0,00 €14.10.2011nestanovený
910/2011Luma - SK spol s r.o.Zmluva o dielo 7/11/201realizácia stavby Odstránenie havarijného stavu strechy školy Santovka83 616,37 €9.11.2011nestanovený
911/2011MAZY - Silvia Matušková, Čifáre 227Dohoda o vykonaní technickej pomoci a technického dozoru investora pri stavebných a rekonštrukčných prácachtechnický dozor a technická pomoc pre stavbu odstránenie havarijného stavu strechy školy 450,00 €9.11.2011nestanovený
922/2011Jana Križanová, Domadice 164Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebytového priestoru na papiernictvo / rozličný tovar1 200,00 €1.12.20111.12.2012
924/2011Luma - SK spol. s.r.o., Dolná Tižina 221Nájomná zmluvaprenájom nebytových priestorov0,00 €7.11.201131.12.2011
932/2011Ingrid Nováková, Vodárenská 303/34, Santovka - SALÓN INKAZmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/11/2011 prenájom nebytových priestorov na kaderníctvo 480,00 €16.11.20111.12.2012
04/2011Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Ul.Dr. V. Clementisa č. 10, BratislavaRámcová dohoda č. RD-04/2011 o poskytnutí poistných služiebposkytnutie poistných služieb 749 000,00 €27.12.201123.12.2015
5/2012Katastrálny úrad v Nitre, Štefánikova tr. 69, NitraZmluva č. 1/2012-SK LV zo dňa 12.1.2012 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnostíposkytnutie hromadných údajov z katastra nehnuteľností0,00 €9.2.201225.1.2015
409/2008Ing. arch. Bohuslav Lištiak, autorizovaný architekt, Holíčska 46, BratislavaZmluva o dielo č. 01/04/2008Realizačný projekt stavby, autorský dozor Modernizácia a dostavba areálu zariadenia pre seniorov - Domov dôchodcov v Santovke32 861,98 €25.5.2008nestanovený
9/2012IURA EDITION spol. s r.o., Oravská 17, 82109 Bratislavadodatok č. 2 k Zmluve o dielo o poskytnutí užívacích práv č. Z-007 /2008programové vybavenie ASPI4 423,67 €1.1.2012nestanovený
226/2012Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa LeviceZmluva o dielo 01/2012 - §50j - obec Santovkarealizácia prác - opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie nákladov mimoriadnej situácie0,00 €7.3.201230.11.2012
353/2008de Miclén, a.s., Nádražný rad 23, LeviceKúpno - predajná zmluva P 2/2008predaj pozemkov3 097,00 €2.5.2008nestanovený
246/2012Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda č. 9 / § 50j / 2012poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti, na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 38 197,98 €15.3.201230.11.2012
299/2012Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, BratislavaPoistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV č. návrhu zmluvy 3559009852 a č. zmluvy 6811248541poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV Dacia LOGAN78,00 €31.3.2012nestanovený
Položky 301-350 z 393


Úvodná stránka