Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 351-400 z 420
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
18/2011FKL a brat s. r. o, Hviezdoslavova 21, 956 11 LudaniceDodatok č 1 k ZOD č. 110309Zmena termínu dokončenia ZOD č. 1103090,00 €30.4.2011nestanovený
457/2011MKONA plus, s.r.o., Železničná 39, ŽeliezovceDodatok č. 2 k zmluve č. 13/2008 na odvoz a zneškodňovanie odpadu na skládke odpadov v Sikenicizmena ceny zvozu odpadu z obce na skládku32,12 €1.6.2011nestanovený
28/2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda č. 43/ § 50j / 2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie2 995,92 €1.7.201131.12.2011
VO/06/2011Prvá Komunálna Finančná,a.s., Samova 11, NitraZmluva o dodávke službydodávka služby verejného obstarávania - poistenie 100,00 €12.7.2011nestanovený
29/2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDodatok č. 1 k dohode č. 5/ § 50j /2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanostifinančný príspevok na podporu v zamestnanosti na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie0,00 €27.6.201131.8.2011
560/2011Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská BystricaZmluva o dielo č. 22/2011práce na údržbe tokov Búr, Santovka, Kupáč a Malinovec2 530,00 €30.6.201115.10.2011
23/2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDodatok č. 1 k zmluve č. 5 § 50j /2011 o príspevku na podporu zamestnanostina realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie0,00 €14.4.201131.8.2011
633/2011Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, poštová adresa: Prievozská 2/B, BratislavaDodatok č. 2 /DZ221201200230102(ďalej len dodatok) k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2212012002301nenávratný finančný príspevok - zmena termínov, prílohy č. 1, prílohy č. 20,00 €19.7.201131.12.2011
710/2011Ústav na výkon trestu odňatia slobody ŽeliezovceNájomná zmluva č. 15/2011prenájom pozemku 578,00 €1.9.2011nestanovený
711/2011Ústav na výkon trestu odňatia slobody ŽeliezovceNájomná zmluva č. 16/2011prenájom ihriska 250,00 €1.9.2011nestanovený
776/2011Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská BystricaZmluva č. 18/2011 o nájme nebytových priestorovnájom nebytových priestorov2 230,60 €1.9.2011nestanovený
37/2011Regionálne združenie miest a obcí Tekov, Hronské KľačanyPríkazná zmluva Tekovvykonanie verejného obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu0,00 €30.9.2011nestanovený
823/2011Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, ŽilinaZmluva o dexia komunál eurofondy úvere(B) č. 23/044/10, Dodatok č. 1poskytnutie úveru na eurofondy - Modernizácia a dostavba areálu zariadenia pre seniorov - Domov Dôchodcov v Santovke 236 909,06 €13.10.2011nestanovený
832/2011Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, ŽilinaDexia komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č. 23/028/09 Dodatok č. 2čerpanie a splácanie istiny úveru - zmena v definíciách výkladových pravidiel, predmete zmluvy, úročení poplatkoch a sankciách.0,00 €14.10.2011nestanovený
910/2011Luma - SK spol s r.o.Zmluva o dielo 7/11/201realizácia stavby Odstránenie havarijného stavu strechy školy Santovka83 616,37 €9.11.2011nestanovený
911/2011MAZY - Silvia Matušková, Čifáre 227Dohoda o vykonaní technickej pomoci a technického dozoru investora pri stavebných a rekonštrukčných prácachtechnický dozor a technická pomoc pre stavbu odstránenie havarijného stavu strechy školy 450,00 €9.11.2011nestanovený
922/2011Jana Križanová, Domadice 164Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebytového priestoru na papiernictvo / rozličný tovar1 200,00 €1.12.20111.12.2012
924/2011Luma - SK spol. s.r.o., Dolná Tižina 221Nájomná zmluvaprenájom nebytových priestorov0,00 €7.11.201131.12.2011
932/2011Ingrid Nováková, Vodárenská 303/34, Santovka - SALÓN INKAZmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/11/2011 prenájom nebytových priestorov na kaderníctvo 480,00 €16.11.20111.12.2012
04/2011Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Ul.Dr. V. Clementisa č. 10, BratislavaRámcová dohoda č. RD-04/2011 o poskytnutí poistných služiebposkytnutie poistných služieb 749 000,00 €27.12.201123.12.2015
5/2012Katastrálny úrad v Nitre, Štefánikova tr. 69, NitraZmluva č. 1/2012-SK LV zo dňa 12.1.2012 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnostíposkytnutie hromadných údajov z katastra nehnuteľností0,00 €9.2.201225.1.2015
409/2008Ing. arch. Bohuslav Lištiak, autorizovaný architekt, Holíčska 46, BratislavaZmluva o dielo č. 01/04/2008Realizačný projekt stavby, autorský dozor Modernizácia a dostavba areálu zariadenia pre seniorov - Domov dôchodcov v Santovke32 861,98 €25.5.2008nestanovený
9/2012IURA EDITION spol. s r.o., Oravská 17, 82109 Bratislavadodatok č. 2 k Zmluve o dielo o poskytnutí užívacích práv č. Z-007 /2008programové vybavenie ASPI4 423,67 €1.1.2012nestanovený
226/2012Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa LeviceZmluva o dielo 01/2012 - §50j - obec Santovkarealizácia prác - opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie nákladov mimoriadnej situácie0,00 €7.3.201230.11.2012
353/2008de Miclén, a.s., Nádražný rad 23, LeviceKúpno - predajná zmluva P 2/2008predaj pozemkov3 097,00 €2.5.2008nestanovený
246/2012Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda č. 9 / § 50j / 2012poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti, na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 38 197,98 €15.3.201230.11.2012
299/2012Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, BratislavaPoistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV č. návrhu zmluvy 3559009852 a č. zmluvy 6811248541poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV Dacia LOGAN78,00 €31.3.2012nestanovený
298/2012Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, BratislavaHavarijné poistenie MV poistná zmluva č. 2439000387havarijné poistenie MV - Dacia LOGAN 208,35 €31.3.2012nestanovený
332/2012Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa LeviceZmluva o dielo 06/2012 - §50j - obec Santovkaopatrenia na ochranu pred povodňami0,00 €17.4.201230.4.2013
355/2012Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, ŽilinaDohoda o ukončení Zmluvy o Dexia Komunál eurofondy úvere(B) č. 23/044/10ukončenie zmluvy0,00 €23.4.2012nestanovený
369/2012Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda č. 20 / § 50j / 2012príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami11 983,68 €1.5.201230.4.2013
389/2012ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121220292pripojenie odberného elektrického zariadenia - ihrisko 119,88 €4.5.2012nestanovený
418/2012Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6, BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služiebposkytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb 281 600,00 €18.5.201231.12.2012
459/2012Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 33/§52a/2012/NP V-2aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby 310,80 €1.6.201230.11.2012
306/2012Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69, 949 01 NitraZmluva č. 24/2012 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010dotácia na úhradu nákladov na podporu športu - Futbalový turnaj o Pohár starostu obce Santovka 400,00 €1.6.201231.12.2012
310/2012Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69, 949 01 NitraZmluva č. 283/2012 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010dotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry - Deň obce Santovka 500,00 €5.6.201231.12.2012
460/2012Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská BystricaZmluva o dielo č. 22/2012údržba tokov Búr,Santovka,Kupáč a Malinovec2 530,00 €4.6.201230.9.2012
75/2008Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDodatok č. 2 k dohode o poskytnutí príspevku č. 1/§56/2007zriadenie chránenej dielne/ pracoviska 8 967,00 €30.6.2008nestanovený
481/2012Interaudit Levice, spol. s r.o.Zmluva o vykonávaní prác súvisiacich s uplatnením zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, auditeaudit konsolidovanej účtovnej závierky obce rok 201175,00 €6.6.2012nestanovený
482/2012Interaudit Levice, spol. s r.o., Záhradná 4, P.O.BOX 147, LeviceZmluva o vykonávaní prác súvisiacich s uplatnením zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, auditekontrola rozpočtovníctva a účtovníctva obce za rok 2012 648,00 €6.6.2012nestanovený
483/2012Obec Santovka, Parková 2, SantovkaZmluva o združenej dodávke elektriny dodávka elektrickej energie - telocvičňa0,00 €12.6.20126.6.2013
542/2012Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaZmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 - obchodný zákonníkprenájom reklamnej plochy na deň obce 100,00 €6.7.20127.7.2012
725/2008Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská BystricaKúpna zmluvapredaj pozemku6 808,90 €3.11.2008nestanovený
594/2012NAY, a.s. Tuhovská 15, P.O.BOX 10, Bratislavazmluva o reklamepropagácia obchodného mena NAY, a.s. počas Dňa obce Santovka 700,00 €6.7.20127.7.2012
553/2012Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 NitraZmluva o spoluprácizorganizovanie medzinárodného študentského workshopu - vypracovanie architektonickej štúdie v parku ZpS-DD 700,00 €11.5.2012nestanovený
601/2012Július Antalfi, Nemocničná 11, ŠahyKúpna zmluvapredaj pozemku 750,00 €25.7.2012nestanovený
883/2012Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva č.4419001100Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb (ďalej len zmluva)1 079,27 €21.12.2012nestanovený
907/2012JUDr.Jana Ondrášiková, Bernolákova 12, 934 01 LevicePlnomocenstvozastupovanie v právnych veciach - FKL a brat,spol.s.r.o.0,00 €29.11.2012nestanovený
1001/2012Katastrálny úrad v Nitre, Štefánikova tr. 69, Nitra,Správa katastra LeviceZmluva č.23/2012-SK zo dňa 18.12.2012 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnostíÚdaje z k.ú. obce Santovka a malinovec0,00 €19.12.2012nestanovený
506/2008Obvodný úrad v Leviciach, Ľ. Štúra 53, LeviceZmluva č. CO-65/2008výpožička materiálu CO3 990,52 €4.8.2008nestanovený
Položky 351-400 z 420


Úvodná stránka