Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Santovka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 351-393 z 393
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
298/2012Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, BratislavaHavarijné poistenie MV poistná zmluva č. 2439000387havarijné poistenie MV - Dacia LOGAN 208,35 €31.3.2012nestanovený
332/2012Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa LeviceZmluva o dielo 06/2012 - §50j - obec Santovkaopatrenia na ochranu pred povodňami0,00 €17.4.201230.4.2013
355/2012Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, ŽilinaDohoda o ukončení Zmluvy o Dexia Komunál eurofondy úvere(B) č. 23/044/10ukončenie zmluvy0,00 €23.4.2012nestanovený
369/2012Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda č. 20 / § 50j / 2012príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami11 983,68 €1.5.201230.4.2013
389/2012ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121220292pripojenie odberného elektrického zariadenia - ihrisko 119,88 €4.5.2012nestanovený
418/2012Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6, BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služiebposkytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb 281 600,00 €18.5.201231.12.2012
459/2012Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, LeviceDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 33/§52a/2012/NP V-2aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby 310,80 €1.6.201230.11.2012
306/2012Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69, 949 01 NitraZmluva č. 24/2012 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010dotácia na úhradu nákladov na podporu športu - Futbalový turnaj o Pohár starostu obce Santovka 400,00 €1.6.201231.12.2012
310/2012Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69, 949 01 NitraZmluva č. 283/2012 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010dotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry - Deň obce Santovka 500,00 €5.6.201231.12.2012
460/2012Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská BystricaZmluva o dielo č. 22/2012údržba tokov Búr,Santovka,Kupáč a Malinovec2 530,00 €4.6.201230.9.2012
75/2008Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, LeviceDodatok č. 2 k dohode o poskytnutí príspevku č. 1/§56/2007zriadenie chránenej dielne/ pracoviska 8 967,00 €30.6.2008nestanovený
481/2012Interaudit Levice, spol. s r.o.Zmluva o vykonávaní prác súvisiacich s uplatnením zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, auditeaudit konsolidovanej účtovnej závierky obce rok 201175,00 €6.6.2012nestanovený
482/2012Interaudit Levice, spol. s r.o., Záhradná 4, P.O.BOX 147, LeviceZmluva o vykonávaní prác súvisiacich s uplatnením zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, auditekontrola rozpočtovníctva a účtovníctva obce za rok 2012 648,00 €6.6.2012nestanovený
483/2012Obec Santovka, Parková 2, SantovkaZmluva o združenej dodávke elektriny dodávka elektrickej energie - telocvičňa0,00 €12.6.20126.6.2013
542/2012Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaZmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 - obchodný zákonníkprenájom reklamnej plochy na deň obce 100,00 €6.7.20127.7.2012
725/2008Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská BystricaKúpna zmluvapredaj pozemku6 808,90 €3.11.2008nestanovený
594/2012NAY, a.s. Tuhovská 15, P.O.BOX 10, Bratislavazmluva o reklamepropagácia obchodného mena NAY, a.s. počas Dňa obce Santovka 700,00 €6.7.20127.7.2012
553/2012Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 NitraZmluva o spoluprácizorganizovanie medzinárodného študentského workshopu - vypracovanie architektonickej štúdie v parku ZpS-DD 700,00 €11.5.2012nestanovený
601/2012Július Antalfi, Nemocničná 11, ŠahyKúpna zmluvapredaj pozemku 750,00 €25.7.2012nestanovený
883/2012Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva č.4419001100Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb (ďalej len zmluva)1 079,27 €21.12.2012nestanovený
907/2012JUDr.Jana Ondrášiková, Bernolákova 12, 934 01 LevicePlnomocenstvozastupovanie v právnych veciach - FKL a brat,spol.s.r.o.0,00 €29.11.2012nestanovený
1001/2012Katastrálny úrad v Nitre, Štefánikova tr. 69, Nitra,Správa katastra LeviceZmluva č.23/2012-SK zo dňa 18.12.2012 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnostíÚdaje z k.ú. obce Santovka a malinovec0,00 €19.12.2012nestanovený
506/2008Obvodný úrad v Leviciach, Ľ. Štúra 53, LeviceZmluva č. CO-65/2008výpožička materiálu CO3 990,52 €4.8.2008nestanovený
6/30/2013Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva č.309/2013 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.4/2010Dotácia na úhradu nákladov na podporu športu 500,00 €30.4.201331.12.2013
6/31/2013Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A,949 01 NitraZmluva č.177/2013 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.4/2010Dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry - Deň obce Santovka 500,00 €3.5.201331.12.2013
32/6/2013ZLATNER, spol. s.r.o., Perecká 22, 934 05 LeviceZmluva o nájme nehnuteľnostiNehnutwľnosti uvedené v čl. II/ v bode 2.1 tejto zmluvy 100,00 €1.2.201331.12.2018
34/6/2013JUDr.Eva Rusnáková, súdny exekútor, Namestie E.Šoltésovej č.14, LeviceRámcová zmluva o vykonávaní exekúciíVymáhanie pohľadávok0,00 €23.5.2013nestanovený
35/2013Obec Hontianske Moravce, Hontianska 255/29,962 71 Hontianske MoravceKúpna zmluvaPožiarne voidlo DVS 12 A30 50,00 €1.6.2013nestanovený
1010/2009Ing. arch. Bohuslav Lištiak, autorizovaný architekt, Holíčska 46, BratislavaDodatok č. 1 zmluve na Zhotovenie projektu č. 01/04/2008Realizačný projekt stavby, autorský dozor Modernizácia a dostavba areálu Domova dôchodcov v Santovke28 172,74 €nestanovenýnestanovený
6/36/2013Štefan Jalakša, Maďaroská 88/39,935 87 SantovkaDohoda o finančnom príspevkuRekonštrukcia oporného múru medzi p.Sirotovou a p.Jalakšom6 000,00 €11.6.2013nestanovený
6/37/2013Alžbeta Sirotová,Maďarovská 41,93587 SantovkaDohoda o finančnom príspevkuRekonštrukcia oporného múru medzi p.Sirotovou a p.Jalakšom6 000,00 €11.6.2013nestanovený
6/38/2013Spilatex, s.r.o.Zmluva o reklameReklama a propagácia obchodného mena  100,00 €10.7.201313.7.2013
6/39/2013NAY, a.s. Tuhovská 15, P.O.BOX 10, BratislavaZmluva o reklamePropagácia obchodného mena NAY a.s. 700,00 €13.7.201314.7.2013
6/40/2013Peter Cmorík, Hviezdoslavova 25, 990 01 Veľký KrtíšZmluva o zabezpečení umeleckej produkcieVystúpenie Petra Cmoríka so skupinou 700,00 €13.7.2013nestanovený
6/41/2013FARMTECHNIK s.r.o., 935 27 Hronské Kosihy č. 120Kúpna zmluva č. 08/2013Traktor ZETOR Major 80 + príslušenstvo38 250,00 €8.7.2013nestanovený
6/43/2013Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, poštová adresa: Prievozská 2/B, BratislavaDODATOK č.4/DZ221201200230104 (ĎALEJ LEN DODATOK) k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2212012002301 (Ďalej len ZMLUVA O POSKYTNUT9 NFP)Zmluva o poskytnutí dotácie NFP- Dodatok č.40,00 €1.8.2013nestanovený
6/44/2013Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaZmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonníkUverejnenie loga pre potreby propagácie Komunálnej poisťovne a.s.,Vienna Insurance Group1 000,00 €21.9.2013nestanovený
6/46/2013Obec Domadice, Domadice č. 23Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu Obec Santovka je zriaďovateľom Základnej školy Santovka,ul.Levická 25.0,00 €30.8.2013nestanovený
6/48/2013Interaudit Levice, spol. s r.o., Záhradná 4, P.O.BOX 147, LeviceZmluva o vykonávaní prác súvisiacich s uplatňovaním zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade výkonom auditu uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníkaKontrola rozpočtovníctva a účtovníctva obce zar.2013,Audítorské overenie ročnej závierky a záverečného účtu obce zar.2013 a výroč.správy 648,00 €15.11.2013nestanovený
6/49/2013Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 BratislavaZmluva č. 331-112-8192/2013 o poskytovaní vybraných súborov údajov z infor.systému katastra nehnuteľnostíÚdaje zo súboru k.ú. Santovka a Malinovec.0,00 €4.12.201331.3.2015
6/50/2013Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská BystricaZmluva o dielo č. 31/2013 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaPráce na údržbe toku Búr v úseku prechádzajúcom intravilánom obce Santovka.1 228,48 €13.12.201331.12.2013
6/51/2013IURA EDITION spol. s r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 BratislavaLicenčná zmluva č. 110/2013/MI uzatvorená v zmysle zák.č. 618/2003 Z.z. Autorský zákonNevýhradná licencia na prístup k programovému vybaveniu ASPI prostredníctvom siete Internet na server Zhotoviteľa 298,80 €20.12.2013nestanovený
35/2009/1MKONA plus, s.r.o., Železničná 39, ŽeliezovceZmluva č. 13/2008 o odvoze a zneškodňovaní odpadu na skládke odpadov v Sikeniciodvoz zneškodňovaného odpadu na skládku odpadov 89,27 €16.1.2009nestanovený
Položky 351-393 z 393


Úvodná stránka