Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“), vydal starosta obce Santovka Smernicu č.1/2019 Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1  zákona hlavný kontrolór obce Santovka Ing. Štefan Jurák.

 

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
-osobne - ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra č. 9 na Obecnom úrade v Santovke, Parková 2, 935 87 Santovka

-písomne na adresu:

Hlavný kontrolór obce Santovka

Obec Santovka

Parková 2

935 87 Santovka

Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra“.

-elektronickou formou na emailovú adresu hlavného kontrolóra obce Santovka: jurakstefan(zavináč)gmail.com. Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.


 


Úvodná stránka