Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitné centrum obce SantovkaVytlačiť
 

Komunitné centrum obce Santovka

Obec Santovka bola úspešná pri získaní nenávratného  finančného príspevku na projekt Komunitné centrum obce Santovka v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvojaOperčného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, špecifický cieľ 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre, vo výške celkových oprávnených výdavkov 348 311,86 €. Požadovaná výška dotácie činí 330 896,27 €.

Cieľom projektu je poskytnutie komplexných sociálnych služieb na lokálnej úrovni a tým prispieť k sociálnemu začleneniu ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Hlavnou aktivitou projektu je výstavba nového komunitného centra na Levickej ulici č. 27/10. Lokalita na výstavbu bola vybratá na základe najlepšej dostupnosti pre MRK vo vzdialenosti 750 metrov od 1. lokality MRK a 800 metrov od druhej lokality MRK.

Dôjde k naplneniu globálneho cieľa, technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou MRK ako aj cieľ 6.1.3. Výstavbou KC získa celá komunita vhodné priestory na uskutočňovanie všetkých potrebných aktivít na zlepšenie vzájomnej spolupráce, previazanosti a spolupatričnosti. KC MRK zabezpečí zlepšenie ich základných potrieb prostredníctvom vybudovania hygienických a technických priestorov, nakoľko v súčasnej dobe MRK býva v obydliach bez elektrickej energie a vodovodu. Výstavbou KC chceme zlepšiť ich celkovú situácia a to prostredníctvom aktivít zameraných na získanie hygienických, pracovných a vzdelávacích návykov presne cielených na jednotlivé vekové skupiny. KC bude neutrálnym miestom pre MRK a majoritnú časť obyvateľstva, ktoré bude základom pre zlepšenie ich vzájomného spolunažívania, kde postupnými krokmi a vzájomnou spoluprácou dosiahneme a eliminujeme znaky getoizácie a stigmatizácie.

Hypertextové odkazy:

ESF 

Sprostredkovateľský orgán

                         Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka


 
 


Úvodná stránka