Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozemkové spoločenstvo Ilava

Stanovy spoločenstva 3.3.2018 pdf.pdf(509.1 kB)Stanovy

Pozemkové spoločenstvo „Ilava“ Santovka - Malinovec

 

   Meno spoločenstva:            Pozemkové spoločenstvo „Ilava“ Santovka - Malinovec

   Sídlo spoločenstva:             Maďarovská 152/38, Santovka  935 87

   Identifikačné číslo IČO:       42 368 006

   Deň vzniku spoločenstva:  15. 05. 2014

   Podľa terajšej  evidencie Okresného úradu Levice, katastrálneho odboru je vyššie uvedený majetok evidovaný nasledovne:

   Katastrálne územie  Demandice
- list vlastníctva č.836 výmera spolu 24 523 m²

   Katastrálne územie  Demandice

- list vlastníctva č. 939 výmera spolu 226 135 m²

   Majetok Pozemkového spoločenstva „Ilava“ Santovka – Malinovec  je celkom  250 658 m².


   Jeden podiel  Pozemkového spoločenstva „Ilava“ Santovka – Malinovec  je 1/100  na celom majetku a spolu predstavuje výmeru  2 506 m². Spodná hranica pre priznanie nového členstva Pozemkového spoločenstva „Ilava“ Santovka-Malinovec je 2 000 m², čo tvorí 0,8 podielu s hlasovacím právom.

   Celkový počet hlasov, podľa registrácie spoločenstva v registri pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou Obvodného lesného úradu v Leviciach  je 125,3 hlasov  (slovom: jednostodvadsaťpäť, 3 hlasu).

   Zloženie Výkonného výboru Pozemkového spoločenstva „Ilava“ Santovka – Malinovec 

Funkcia

Meno Kontakt
Predseda Karol Foltán    0908 081 681
Tajomník    Pavol Debnár 0905 124 363
Finančný hospodár Pavol Debnár 0905 124 363
Člen výboru Ladislav Benčok  
Člen výboru František Foltán  

 

E-mail:    spolocenstvo.ilava@gmail.com


 


Úvodná stránka