Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Sadzobník cien a poplatkov

Sadzobník cien a poplatkov za služby poskytované OcÚ Santovka podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách (návrh ceny podľa §43 Občianskeho zákonníka a §3 ods. 1) zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách)

POLOŽKA POSKYTNUTÁ SLUŽBA SADZBA EUR
1 Vyhlásenie v obecnom rozhlase    za jeden oznam  4,00
za viacero oznamov násobok 4,00
2

Prenájom trhového miesta

jeden predaj 2,50 
3 Jednorazový prenájom (do 5 hodín) zasadačka mimo vykurovacieho obdobia 16,00
zasadačka počas  vykurovacieho obdobia 20,00
4 Kopírovacie služby jednostranné kópie 0,10 
obojstranné kópie 0,16 
5 Faxové služby jedna strana tuzemský fax 1,00
6 Cintorínske poplatky použitie domu smútku v zimnom období 3,00

použitie domu smútku v letnom období (s mrazničkou)

10,00 (3 dni)
a za každý ďalší deň v letnom období 4,00
7 Poplatky za hroby detský hrob- počas prvých 10 rokov 6,00/10 rokov
jednohrob- počas prvých 10 rokov 12,00/10 rokov
dvojhrob- počas prvých 10 rokov 24,00/10 rokov
urnový hrob- max 1m2 - počas prvých 10 rokov 6,00/10 rokov
8 Poplatky za obnovu hrobov po každých 5 rokoch detský hrob 3,00/5 rokov
jednohrob 6,00/5 rokov
dvojhrob 12,00/5 rokov
urnový hrob- max 1m2 3,00/5 rokov
9 Prenájom mechanizmov zapožičanie traktora ZETOR MAJOR s vlečkou a s vodičom 4,00 za každú začatú 0,25hodinu (každých začatých 15 min.)
závozník 1,25 za 15 min.
zapožičanie miešačky 5,00/deň
zapožičanie motorovej píly s pilčíkom 9,00/deň
zapožičanie krovinorezu s koscom 9,00/deň
10 Poplatky za úradné výkony vydanie tabuľky súpisného čísla 6,00
vydanie rôznych potvrdení 3,00
potvrdenia pre osobu sociálne odkázanú pre potreby získania sociálnej podpory bez poplatku
11 Jednorazový nájom predajných miest za umiestnenie predajného stánku občerstvenia s potrebou napojenia na el. energiu so spotrebou viac ako 2 kW 40,00/miesto a jedno podujatie
za umiestnenie predajného stánku občerstvenia s potrebou napojenia na el. energiu so spotrebou viac menej ako 2 kW alebo bez potreby napojenia na el. energiu 30,00/miesto a jedno podujatie 
za umiestnenie predajného stánku hračiek a pod. (komerčne) s potrebou napojenia na el. energiu so spotrebou viac menej ako 2 kW alebo bez potreby napojenia na el. energiu 20,00/miesto a jedno podujatie 
Za umiestnenie predajného stánku s predajom vlastnoručne zhotovovaných vý- robkov (tvorivé dielne, drobní výrobcovia, vlastná produkcia) s potrebou napojenia na el. energiu so spotrebou viac menej ako 2 kW alebo bez potreby napojenia na el. energiu  za symbolický dobrovoľný dar (sponzorské) 
za umiestnenie bufetu s predajom stravy, alkoholických a nealkoholických nápojov a iných výrobkov s napojením na rozvod el. energie a/alebo vody 60,00/miesto za jedno podujatie + tovar v hodnote 60,00 na poukážky (lístky) 
12 Prenájom party stanu Na jednodňovú akciu / podujatie 30,00
Za každý daľší deň, počas ktorého sa akcia / podujatie koná + 30,00

 

Sadzobník správnych poplatkov za služby poskytované OcÚ Santovka podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

POLOŽKA POSKYTNUTÁ SLUŽBA SADZBA EUR
Vydanie   rybárskeho   lístka  
1 Týždenný 1,50
2 Mesačný 3,00
3 Ročný    7,00
4 Trojročný     17,00

Od poplatkov podľa položky 1 – 4 sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,  štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

Od poplatku podľa položky 1 – 4 sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

Od poplatku podľa položiek 1 - 4 sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

Uvedené služby sa poskytujú počas stránkových hodín OcÚ Santovka

 

V budove Obecného úradu Santovke si môžete zakúpiť aj vybrané publikácie o Santovke.

Zoznam publikácií
NÁZOV AUTOR CENA EUR
História športov Santovky Ing. Ivan Moravský 7,00
Santovka plniarenstvo, povozníctvo a kúpeľníctvo Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. 7,00
Mozaika Santovky kolektív autorov 10,00
Santovka v obrazoch kolektív autorov 18,00

publikacie o santovke


 


Úvodná stránka