Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Stavebná správa

ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE
 Žiadosť o stavebné povolenie.rtf (149.1 kB) (149.1 kB)

NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY
 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.rtf (103.8 kB) (103.8 kB)

NÁVRH NA KOLAUDÁCIU STAVBY
 Návrh na kolaudáciu stavby.rtf (112.6 kB) (112.6 kB)

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM
 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.rtf (64.6 kB) (64.6 kB)

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
 Ohlásenie drobnej stavby.rtf (110.1 kB) (110.1 kB)

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV
 Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.rtf (86.1 kB) (86.1 kB)

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY V ÚČELE UŽÍVANIA STAVBY
 Žiadosť o povolenie zmeny v účele užívania stavby.rtf (60.7 kB) (60.7 kB)

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ODSTRÁNENIA STAVBY
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.rtf (77.8 kB) (77.8 kB)

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE A URČENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA NA BUDOVU
 Žiadosť o pridelenie a určenie súpisného čísla.rtf (55.5 kB) (55.5 kB)

ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA NA BUDOVU
 Žiadosť o zrušenie súpisného čísla.rtf (56.6 kB) (56.6 kB)

ŽIADOSŤ O VYDANIE POTVRDENIA O VEKU STAVBY
 Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby.rtf (49.1 kB) (49.1 kB)

Životné prostredie

ŽIADOSŤ O VÝRUB DREVÍN
 ŽIADOSŤ O VÝRUB DREVÍN.rtf (98.4 kB) (98.4 kB)

Správa daní a poplatkov

HLÁSENIE ROČNÉHO VYÚČTOVANIA DANE ZA UBYTOVANIE
 Hlásenie ročného vyúčtovania dane za ubytovanie.rtf (102.3 kB) (102.3 kB)

DAŇ ZA UBYTOVANIE- OHLÁSENIE VZNIKU/ZÁNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI
 Daň za ubytovanie- ohlásenie vzniku_zániku povinnosti.rtf (67.5 kB) (67.5 kB)

OZNÁMENIE ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽA MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
 Oznámenie údajov prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia .rtf (138.1 kB) (138.1 kB)

ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE / ZNÍŽENIE POPLATKU ZA TKO
 Príloha č. 3 Žiadosť o odpustenie_zníženie poplatku.rtf (63.7 kB) (63.7 kB)

Evidencia psa

Prihlásenie psa do evidencie
 Prihlásenie psa do evidencie.rtf (60.9 kB) (60.9 kB)

Odhlásenie psa z evidencie
 Odhlásenie psa z evidencie.rtf (61.8 kB) (61.8 kB)Úvodná stránka