Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. písm. 1 b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov verejného obstarávateľa: Obec Santovka
Sídlo: Parková 2
  935 87 Santovka
Štatutárny zástupca: Ľubomír Lőrincz
IČO: 00307432
DIČ: 2021218738
Internetová stránka: www.santovka.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK95 5600 0000 0022 3941 4001
Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: podateľňa Obecného úradu Santovka

 

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 € za obdobie od 01.10.2018 – 31.12.2018
v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, podľa § 7 ods. 1, písm. b) zákona

Por.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR Identifikácia úspešného uchádzača
bez DPH Celková cena
1. Výstavba detského ihriska v areáli MŠ Santovka 7 362,33 8 834,80

PLAYSYSTEM, s.r.o.
Rampová 4
040 01 Košice

IČO: 36 601 411

2. Obecný chodník pre peších Santovka – Levická ulica 37 298,12 44 757,74

ZLATNER, spol. s r. o.
Hronská 5985/6A
934 01 Levice

IČO: 34 109 919

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 € za obdobie od 01.04.2018 – 30.06.2018

v zmysle § 117 ods. 2 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, podľa § 7 ods. 1, písm. b) zákona

Por.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR Identifikácia úspešného uchádzača
1. Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Komunitné centrum obce Santovka“ bez DPH Celková cena ÁTRIUM ARCH, s.r.o.
J. Jesenského 31
934 01 Levice
IČO: 45 318 514
9 600,00 11 520,00

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 € za obdobie od 01.10.2017 – 31.12.2017

v zmysle § 117 ods. 2 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, podľa § 7 ods. 1, písm. b) zákona

Por.č.

Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR Identifikácia úspešného uchádzača
1. Nákup prídavných zariadení komunálnej techniky a malého zariadenia obce Santovka bez DPH Celková cena

Wallet, s.r.o.,

Račianska 160, 831 54 Bratislava

IČO: 46055452

47 858,00 57 429,60

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 € za obdobie od 01.07.2017 – 30.09.2017

v zmysle § 117 ods. 2 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, podľa § 7 ods. 1, písm. b) zákona

Por. č. Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR Identifikácia úspešného uchádzača
1. Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu "Deinštitucionalizácia ZpS-DD Santovka" bez DPH Celková cena

ÁTRIUM ARCH, s.r.o., J. Jesenského 31, 934 01 Levice,   IČO: 45 318 514

15 200,00 18 240,00

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000 € za obdobie od 01.04.2017 – 30.06.2017

v zmysle § 117 ods. 2 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, podľa § 7 ods. 1, písm. b) zákona

Por. č. Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR Identifikácia úspešného uchádzača
1.  Modernizácia verejných priestranstiev a spoločenského objektu v obci bez DPH Celková cena Kalixstav s.r.o., Bruty 19, 943 55 Bruty, IČO: 47510633 (neplatca DPH)
6 628,97 6 628,97

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 01.01.2016 – 31.03.2016

v zmysle § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, § 6 ods. 1, písm. b) zákona

Por. č. Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR Identifikácia úspešného uchádzača
bez DPH s DPH
1. 

Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu v Santovke - zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu v Santovke

166 570,13 199 884,16 ZLATNER spol. s.r.o., Perecká 22, 934 01 Levice, IČO: 34109919
2. Prenájom multifunkčného tlačového zariadenia a servisných služieb pre toto zariadenie v súvislosti zabezpečenia jeho prevádzky 3 826,00 4 591,20 CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45272816

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 01.10.2015 – 31.12.2015

v zmysle § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, § 6 ods. 1, písm. b) zákona

Por. č. Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR Identifikácia úspešného uchádzača
bez DPH s DPH
1. 

Viacúčelové ihrisko 33x18 v obci Santovka

35 078,65 42 094,38 ZLATNER spol. s.r.o., Perecká 22, 934 01 Levice, IČO: 34109919

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 01.07.2015 – 30.09.2015

v zmysle § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, § 6 ods. 1, písm. b) zákona

Por. č. Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR Identifikácia úspešného uchádzača
bez DPH s DPH
1. 

Zateplenie strechy budovy OcÚ

19 989,50 23 987,40 ZLATNER spol. s.r.o., Perecká 22, 934 01 Levice, IČO: 34109919
2. Výmena strešnej krytiny na MŠ Santovka 18 994,19 22 793,03 ZLATNER spol. s.r.o., Perecká 22, 934 01 Levice, IČO: 34109919
3. Osobné motorové vozidlo 10 750,00 12 900,00 Daniel Jantošík - CYDA, Mgr. Viera Jantošíková- právny nástupca, Kalnická cesta 1/C, 934 01 Levice, IČO: 14077426

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 01.04.2015 – 30.06.2015

v zmysle § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, § 6 ods. 1, písm. b) zákona

Por. č. Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR Identifikácia úspešného uchádzača
bez DPH s DPH
1. 

Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Santovka

130 000,00 156 000,00 MAXNETWORK s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 866, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36250481

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 01.10.2014 – 31.12.2014

v zmysle § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, § 6 ods. 1, písm. b) zákona

Por. č. Predmet zákazky

Hodnota zákazky v

EUR

Identifikácia úspešného uchádzača
bez DPH s DPH
1. Zvýšenie bezpečnosti v Obci Santovka 9 999,30 11 999,16 MAXNETWORK s.r.o., Kpt. Nálepku 866/18, 925 22, Veľké Uľany, IČO: 36250481

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 01.01.2014 – 30.04.2014

v zmysle § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, § 6 ods. 1, písm. b) zákona

Por. č. Predmet zákazky

Hodnota zákazky v

EUR

Identifikácia úspešného uchádzača
bez DPH s DPH
1. Objednávka na odb. služby – komodita: zemný plyn 1 147,00 1 376,40 Slovenské centrum obstarávania o.z., Pri starej prachárni 16/16, 831 04 Bratislava, IČO: 42260515

 

 


 


Úvodná stránka