Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné dokumenty

UPN obce

Širšie vzťahy
 01-vykres sirsich vztahov.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

Urbanistický návrh katastrálneho územia
 02-komplexny urbanisticky navrh katastralneho uzemi.pdf (5.7 MB) (5.7 MB)

Urbanistický návrh Santovka
 04-komplexny urbanisticky navrh-santovka.pdf (6.1 MB) (6.1 MB)

Rozbor dopravy
 04-rozbor dopravy-santovka.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

Požiadavky na záber PPF
 05-vyhodnotenie poziadaviek na zaber ppf.pdf (5.4 MB) (5.4 MB)

Energetika
 06-energetika-santovka.pdf (3.2 MB) (3.2 MB)

Vodné hospodárstvo
 07-rozbor vodneho hospodarstva-santovka.pdf (3.1 MB) (3.1 MB)

Organizácia a regulácia
 08-vykres organizacie a regulacie-santovka.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

Krajinná štruktúra a prvky USES
 12-krajinna struktura a prvky uses.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

Širšie vzťahy vodného hospodárstva
 13-vykres sirsich vztahov vodneho hospodarstva.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

UPN textová časť 1
 UPN Santovka 1 časť.pdf (978.9 kB) (978.9 kB)

UPN textová časť 2
 UPN Santovka 2 časť.pdf (2 MB) (2 MB)

UPN textová časť 3
 UPN Santovka 3 časť.pdf (3.8 MB) (3.8 MB)

UPN textová časť 4
 UPN Santovka 4 časť.pdf (840.8 kB) (840.8 kB)

Smernice a Zásady

Požiarny poriadok obce Santovka
 Požiarny poriadok obce.pdf (921.8 kB) (921.8 kB)

Štatút Obce Santovka
 Štatút Obce Santovka.pdf (445.8 kB) (445.8 kB)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Santovka
 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom.pdf (262.1 kB) (262.1 kB)

Program rozvoja obce Santovka 2016-2024
 Program rozvoja obce Santovka 2016-2024.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

Komunitný plán obce Santovka 2018-2023
 Komunitný plán obce Santovka.pdf (857.3 kB) (857.3 kB)

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Santovke
 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Santovke .pdf (313.1 kB) (313.1 kB)

Štatút Zariadenia pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka
 Štatút Zariadenia pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka.pdf (220.4 kB) (220.4 kB)

Dodatok č.2 k Štatútu ZpS-DD
 Dodatok č.2 k Štatútu ZpS-DD.pdf (320.9 kB) (320.9 kB)

Smernica o postupe vybavovania sťažností
 Zásady postupu pri vybavovaní sťažností.pdf (712.3 kB) (712.3 kB)

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku
 Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku.pdf (267.2 kB) (267.2 kB)

Rozpočet

Úprava č.2/2018
 Návrh_Úprava_Obec_ZPS DD_č.2_SUM.pdf (450.6 kB) (450.6 kB)

Úprava č.1/2018
 Návrh_Úprava_Obec_ZPS DD_č.1_SUM.pdf (432.6 kB) (432.6 kB)

Rozpočet 2018-2020
 Rozpočet_O_2018(19-20)SUM.pdf (678.1 kB) (678.1 kB)Úvodná stránka