Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zvoz odpadov

Odpadové hospodárstvo obce Santovka

Termíny zvozu odpadov v Santovke za I.Q 2019

Dátum Deň v týždni Druh odpadu
14. január pondelok TKO, PLASTY
28. január pondelok TKO
11. február pondelok TKO
15. február piatok PLASTY
25. február pondelok TKO
11. marec pondelok TKO
22. marec piatok PLASTY
25. marec pondelok TKO

 

separovanie odpadu

Triedením odpadu obyvatelia pomáhajú životnému prostrediu a obci. Obci znížia separovaním náklady na vývoz a skládkovanie, pretože zmenšujú objem vyvážaného komunálneho odpadu a životnému prostrediu tým, že znížia objem odpadu na skládke.

Obec  Santovka má organizovaný zber komunálneho odpadu.

Všetky domácnosti  v obci a organizácie na území obce sú vybavené nádobami na komunálny odpad. Zvoz komunálneho odpadu zabezpečuje  obec v pravidelných  dvojtýždňových intervaloch, podľa zmluvy o vývoze a likvidácii komunálneho odpadu.

 

Zvoz separovaného odpadu obci zabezpečujú spoločnosti:

Združenie obcí pre separovaný zber „TATIAR“, Pukanec    - plasty, sklo a papier     
ARGUSS, s. r. o., Bratislava       - elektroodpad, pneumatiky
MIKONA plus s. r. o., Želiezovce   - objemový odpad (stavebná suť,výkopový materiál...)

 

Všetky podrobosti ohľadom nakladania s odpadmi rieši VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Santovka.


 

Zvoz odpadov

Termíny zvozu odpadov v Santovke za I.Q 2019
 Tabulka TKO IV.Q.pdf (201.5 kB) (201.5 kB)Úvodná stránka